Platební podmínky

  • Prodávající vystaví kupujícímu na zboží daňový doklad na každou dodávku.
  • Daňový doklad (faktura,paragon) je splatný při převzetí zboží.
  • Kupující se zavazuje zaplatit cenu zboží dle vystaveného dokladu - faktury v případě doručení zásilky na dobírku ihned.
  • Peněžitý závazek je splněn platbou v hotovosti při předávce zboží.
  • Pokud je objednávka placena bezhotovostně bankovním převodem, zboží zasíláme po obdržení platby na náš účet.
  • Vydaná konečná faktura bude součástí zásilky.

Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení veškerých pohledávek plynoucích z obchodního spojení s kupujícím.